Cserhát

Debercsény

A település nevét szláv eredetű személynévből származtatják. 1335-ben említik először egy oklevélben Deberchen néven. Akkoriban a Pusztatemplom-dűlőnek nevezett részen állt a falu: itt találták meg a régészeti kutatások során 1999 nyarán az egykori román stílusú templom alapfalait.

Egy oklevél 1358-ban említette először a birtokos Debercsényi Pétert. A török hódoltság idején, Szanda várának elfoglalása után Debercsény már a töröknek adózott. Temploma 1663-ban vált a lángok martalékává, amikor a török hadak erre vonultak Szandáról Drégelypalánkra. A falu a hódoltság után újratelepült, bár az 1715-ös összeírás még lakatlannak találta; csak az 1770-es úrbéri rendezés említette újra községként.

Egy 1796-os forrás így ír a településről: "Debertsény. Debrecsény. Elegyes falu Nógrád Vármegyében, földes Ura Báró Prónai Uraság, és mások, lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik Nándornak szomszédságában, melynek filiája, határa jó termékenységű, fája s legelője szükségéhez képest elég, második Osztálybéli."

1851-ben a következőket jegyezték fel róla: "Debercsén, Nógrád m. vegyes magyar-tót falu, 186 katalikus., 14 evangélikus., 4 zsidó lakossal. Földje kevés, legelője elég, rétje jó. Földes ura a báró és nemes Prónayak. Utolsó posta Balassa-Gyarmat."

műemlék épület

Harangláb

Debercsény, Fő út
templom

Szent Erzsébet-templom

Debercsény, Fő út
kiállítás

"Árpádkori templom ásatásai" kiállítás

Debercsény, Fő út