Cserhát

Bercel

A Bercel helynév egy a VI-VII. században élt Kaukázus vidéki török nép nevéből a berszilből eredeztethető. A törzsnévből képzett elnevezése egy katonáskodó középréteg betelepedésére enged következtetni.

Bercel nevével az írott forrásokban először 1271-ben találkozunk egy a váci káptalan által kiállított okiratban. Az ősi szolnok-nemzetség birtoka a XII. század elején az idegen eredetű Kökényes-Radnót nemzetségé lett, amelynek nógrádi ága XIV. század eleji kihaltával a Hevesből idekerült Aba-nemzetségbeli Rédeiek kezére került. A XIV. század első felében vehette fel a birtokosok egyike a településről előnevét, hiszen a nemzetség egyik sarja 1340-ben Berceli László néven szerepel.

1406 márciusában Berceli András, János és Miklós a váci káptalan közreműködésével osztozott meg az összesen 20 népes és lakatlan jobbágytelekből álló berceli birtokon. A birtok felosztása, illetve egy részbirtokért folytatott per eredményeképpen, amely 1410-ben Berczely Ugrin Miklós és Bercely István fia Miklós között zajlott le, válhatott szét a falu Alsó- és Felsőbercelre. Legalábbis 1441-ben "Alsó Berczely" és "Felső Berczely", másképpen "Nagy Berczely" néven fordult elő. A XV. század végén Szobi Mihály birtokában találjuk Felsőbercelt. A váci káptalan levéltárában lévő 1529-es összeírása szerint pedig már a váci püspökség javait gyarapította a volt Szobi-birtok, itt Nagybercel néven. Az 1542. évi rendkívüli hadisegély kivetési összeírás szerint Felsőbercel a váci püspökségnek adózott. A feltehetően Alsóbercellel azonos Kisbercel településrész az 1570-es években lakatlanná vált, és csak a XVIII. század végén népesült be. Szanda várának török kézre jutásával török hűbérjegyzékben Rusztem pasa, a budai villajet szandzsákbégjének birtokként Nagy- és Kis-Berczel néven szerepel. Nógrád várának a tizenötéves háború elején, 1594-ben történt visszafoglalása után ismét a vármegye hatósága alá tartozott. Az 1598. évi adóösszeírás szerint a váci püspök volt a földesura, majd ismét török hódoltági terület.
Az 1633-1634. évi török összeírás szerint a váci nahije (kerület) községei között találjuk, 3 adóköteles házzal. 1651-ben Egry István és Márton adományul kapta Kis-Bercelt. A váci püspök1675. évi jelentése lakott templomos falunak írta le, amely a római katolikus vallást követte. Az 1697. évi és a későbbi egyházlátogatási jegyzőkönyvek templomát rossz állapotban találták és pusztulásáról szólnak. Új templomát, népe és Migazzi bíborospüspök adományaiból, 1767-ben szentelték fel.Bercel 1699-ben egyike volt a jobbágyság fegyveres önvédelmi szervezete, a közbiztonság fenntartására alakult parasztvármegye 34 hadnagyságának.

A XVIII. század elején a településen ismét fellendült a szőlőtermelés. 1720-ra Bercel is bekerült a vezető bortermelő falvak közé, Szőllős, Ecseg, Buják, Kosd és Verőce mellé. 1730-ban a még mindig pusztaként szereplő Alsó vagy Kisbercel beolvadt az egykori Nagybercelbe. Az 1740-es évekig a Berczely és Egry családok voltak Bercel földesurai, és a váci káptalannak is volt itt birtoka. A XIX. század első felében pedig a Baloghy család szerzett itt birtokot.Az 1784-87. évi első magyarországi népszámlálás idején Bercel lakossága 1100 főt tett ki. A lakosság 237 családban oszlott meg és 165 házat birtokolt. 1828-ban már 1463-an lakták. A helységben ekkor már 4 iparos is folyatatta mesterségét (csizmadia, mészáros, szabó, üveges), 2 berceli lakos pedig kiskereskedésből élt. A földművelők leginkább árpát, rozst és zabot termesztettek. A szőlőtermelés a nép fő megélhetési forrását biztosította az 1880-as években pusztító filoxéra járványig. A berceli szőlők hírnevét báró Marschall Gyula öregbítette, aki 1880 és 1884 között pezsgőgyártással kísérletezett Bercelen és pezsgőjét "Carte Blanche" néven hozta forgalomba.

orvosi rendelő

Mentőszolgálat

Bercel, Kossuth tér 5.
könyvtár

Községi és Iskolai Integrált Könyvtár

Bercel, Széchenyi út 3
kúria

Mühlrád- kúria

Bercel, Béke út
kastély

Kállay- kastély

Bercel, Kenderváros út 9.
orvosi rendelő

Háziorvos

Bercel, Kossuth tér 10.
kastély

Bene- Teichmann kastély

Bercel, Kossuth tér 1.
lovaglás

Ezerangyal Lovarda

Bercel, Kenderváros u. 9.
kastély

Berczelly- kastély

Bercel, Petőfi út 2.
templom

Római katolikus templom

Bercel, Templompart u 1
posta

Posta

Bercel, Baross G. út 20.
fogorvosi rendelő

Fogorvos

Bercel, Kossuth tér 9.
múzeum

Falumúzeum

Bercel, Baross út 33.
orvosi rendelő

Központi Human Orvosi Ügyeleti Társulás

Bercel, Kossuth tér 1.
kúria

Marschall- kúria

Bercel, Bercel, Kenderváros út
orvosi rendelő

Védőnői Szolgálat

Bercel, Kossuth tér 10.
kápolna

Régi Krúdi kápolna

Bercel, kövesdi országút
üzlet

Vision Computer

Bercel, Baross út 54.
bank

Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet Kirendeltsége

Bercel, Baross út 31.
üzlet

Coop

Bercel, Baross Gábor u. 35.
üzlet

CBA

Bercel, Baross út 28
gyógyszertár

Benu Gyógyszertár

Bercel, Kossuth tér
kúria

Székessy- kúria

Bercel, Petőfi Sándor út
kúria

Pápay- kúria

Bercel, Árpád út
fodrászat

Fodrász

Bercel, Kenderváros utca 11 .
emlékmű

Kállay család síremléke

Bercel, Temető
kápolna

Boldogságos Szűz Mária képolna

Bercel, Berczelly család sírboltja
dohánybolt

Nemzeti Dohánybolt

Bercel, Baross út 29
kúria

Csengey-kúria

Bercel, Petőfi út 1.
autószerelő

Autószerelő

Bercel, Széchenyi u. 80.
cukrászda

Cukrászda

Bercel, Ifjúság út 7.
bankautomata

ATM

Bercel, Baross út 31.