Cserhát

Kisecset

Kisecset nevét 1493-ban említette először oklevél Echet néven. 1493-ban Báthori István országbíró a váci káptalannak írt parancsában Legendi Bertalant iktattatta be az itteni Echet nevű birtokba, mely előtte néhai Romhányi György fiainak, Pálnak és Györgynek birtoka volt.1559-ben, a török időkben végzett összeíráskor Ecsed néven írták, ekkor már viszonylag népes település, melynek éves jövedelme 1823 akcse, birtokosa pedig Gazenfer nevű tímár volt. 1598-ban Bornemisza György birtokának írták.

1715-ben, a törökök kiűzése után mint néptelen települést jegyezték fel. 1755-ben Kisecset néven írták, ekkor Telek Tamás birtoka volt. 1770-ben a Prónayak valamint a Kórody és Telek családok voltak a település birtokosai. A 19. században a gróf Buttler család is birtokos volt Kisecseten. A 20. század elején Kisecset Nógrád vármegye Nógrádi járásához tartozott.

1910-ben 259 magyar lakosa volt, melyből 241 római katolikus, 11 evangélikus, 7 izraelita.

templom

Szent Imre katolikus templom

Kisecset, Templom tér 1.
posta

Mobil Posta

Kisecset, Kossuth út 39
emlékmű

Kopjafa

Kisecset, Petőfi út
könyvtár

Községi Könyvtár

Kisecset, Kossuth út 43
emlékmű

Kőkereszt

Kisecset, Petőfi
kocsma

Kocsma

Kisecset, Kossuth út 41.
sportpálya

Kisecset focipálya

Kisecset, Szabadság tér