Cserhát

Egyházasgerge

A mai Egyházasgerge két kis fakuból Liptagergéből és Kisgergéből egyesült 1938-ban. Ezt követően kapta vissza ősi, középkori nevét. Liptagerge és Kisgerge a XIII. század elején a Zách nemzetség ősi fészke volt. Liptagergét 1333-ban Geregye néven említik az oklevelek. Az 1435-1482 évek között a Miláth törzsből származó Lubellei Fülpös Bálint fia Miklós és Péter nyerték adományul Kisfaluddal együtt. Kisgergével kapcsolatos feljegyzések szerint Zách Felicián merénylete után az ősi nemzetségi javakat elkobozták, s a helységet Károly király 1335-ben az Ákos nemzetséghez tartozó Cselen fia Jánosnak adományozta. Ezen adományozó levélben  Egyházasgerge néven van említve a település. A XV. században e helységek sokat szenvedtek a Gáti várból elkalandozó cseh-huszita rablóktól, akik igen gyakran kifosztották a községet. E rettegéstől és a rablóktól Mátyás király mentette meg a településeket. A török kincstári számadási könyvekben 1562-63-ban Egyházas-Gerge néven szerepel a kisgergei településrész. Ekkor mindkettő falu hódoltságként a szécsényi szandzsákhoz tartozott és a bég helyetteseként hűbér birtok volt. Liptagergét 1580-ban Rudolf király Mocsári Györgynek és Gergelynek adományozta Fülek és más községekkel együtt. A következő feljegyzések a XVIII. század elejéről tesznek említést.Úgy látszik, a közbülső 150 év alatt nagy csapás érte a falut, mely a csontházban talált csonkított, tört csontvázak alapján tételezhető fel.Valószínűleg a lakosság a templomba menekült és ott pusztult el.