Cserhát - Látnivaló

Szent Jakab templom

Nézsa, Táncsics út 1.

Az oldalhajókat a pillérközök áttörésével kapcsolták a főhajóhoz.

A kövek

A faragványok jelenleg a váci Püspökségen vannak.

Egyértelműen meghatározható az ablakszárkő, melyen jól felismerhető az ablakrézsű. A bordarész a külső és belső oldalon homorú kiképzésű. Az egykori falsíkra merőleges mérete 78 centiméter.
A harmadik faragvány egymásra merőleges, gazdagon tagozott részleteketmutat. Ajtókeret, lábazat, vagy párkány tagja lehetett.

A mai kegyhelyet 1700-ban a hívek adományaiból felújították, s falaihoz felhasználták a középkori templom kőanyagát. Az 1760-as években gróf Klobusitzky István pártfogásával tornyot csatolnak hozzá, 1799-ben átépítik és megnagyobbítják, 1934-ben újra kibővítik és a régi torony helyébe újat emelnek. 1998-ban külső és belső felújítást végeznek. Plébániája már 1575-ben fennállott, első anyakönyvei 1714-ből valók.

Az épületen magas lábazat fut körül, melynek anyaga és falazásmódja eltérő, jól szemléltetve az egyes építési szakaszokat. Szentélye egyenes záródású, mindkét oldalán sekrestyével. A fő- és oldalhajók háromszakaszosak, a teljes belső teret csehsüvegboltozat fedi.

A háromhajós, megközelítően keletelt templom barokk jellegű, a főhomlokzatból előreugró tornyát lizénák, öv- és órapárkány díszíti, volutás oromfalak csatlakoznak hozzá. A torony alatti bejárat félköríves, ablakai hajlított ívűek, a legfelső szinten lévők bábos kőkorláttal vannak ellátva. Barokk hagymasisak fedi.

A templomfalak mindenhol lizénákkal tagoltak, mindkét oldalhajó bejárata előtt pillérekre támaszkodó, kis előcsarnok áll.

A legjellemzőbb darab egy csúcsíves ablak mérmu részlete, mely az ablak csúcsából származik. Háromkaréjos áttöréssel van kiképezve, melyet 42 centiméter átmérőjű kör foglal magába.

A gótikus faragványok - melyek feltehetően a községben állt két középkori templom egyikéből származnak - a római katolikus templom 1935. évi bővítésekor, a főhajó oldalfalának bontásakor kerültek elő. Ma mindhárom faragvány a váci püspökségen van, de reméljük, hamarosan visszakerül mindhárom lelet a római katolikus plébánia udvarára.

A községben lévő Szent Jakab templom (a XVI. századból való, építési ideje: 1575) a község Sztara Gyegyina (ófalu) nevű részén állt, de a temetőben egy másik templom is volt.

Ha észrevétele van a megjelenő adatokkal kapcsolatban, aktuálisabb vagy bővebb információt tud a helyszínről, kérjük küldje el nekünk az alábbi szövegmező segítségével. A beküldött észrevételeket kollégáink feldolgozzák és az észrevételek alapján módosítják az adatlapot. Maga a beküldött üzenet a lapon nem jelenik. meg!
Amennyiben visszajelzést szeretne, kérjük, hogy az üzenetben hagyja meg elérhetőségeit.