Cserhát - Látnivaló

Római katolikus templom

Ipolytarnóc, Rákóczi u.

 

A Kormányzó 1949. október utolsó vasárnapján nagy létszámú papi segédlettel megáldotta és felszentelte Ipolytarnóc lakosságának új római katolikus templomát. Balás Béla esperes úr szolgálati ideje alatt a hívek adományaiból készült a márvány oltár, a 14 darab stációs dombormű, amely szintén Krasznai Lajos kőszobrászati munkáját dicséri. Felszentelésüket 1958. november 23-án dr. Brezanóczi Pál Apostoli Kormányzó végezte. Az oltár építésének márványtábla állít emléket, melyen az alábbi felirat látható:
A hívők adományából 1965-ben készült el az új orgona, amelyet a budapesti Váradi Ottó épített. A templom külső tatarozása, a díszkerítés megépítése és a padsorok készíttetése Baranyai Jenő esperes úr szolgálati ideje alatt (1977.10.02.) valósult meg. A rendkívül népszerű, a hívek által szeretetnek, tiszteletnek örvendő katolikus lelkész nagyon sokat tett az ipolytarnóci római katolikus vallású emberek lelki üdvéért!

 

A település első római katolikus temploma – feltételezhetően középkori alapokon - 1688-ban épült Jézus Krisztus mennybemenetelének tiszteletére. 

"Építették Krisztus Király dicsőségére az ipolytarnóci hívek 1958-ban, Balás Béla esperes-plébános és Molnár Dezső káplán vezetésével. Megáldotta: Dr. Brezanóczy Pál apostoli kormányzó 1958. XI. 23."

A II. világháborúban a visszavonuló német katonák, 1944. december 31-én lebombázták a templomot. Napjainkban már csak néhány fénykép és egy rekonstrukciós grafika őrzi a régi templomot.

A templom fő oltárán álló Krisztus Király szobrot Krasznai Lajos szobrászművész készítette, amelyet Tost Barnabás Apostoli Kormányzó ajándékozott a községnek. A szobortalapzaton az alábbi felirat olvasható:

Az 1948. augusztus 20-án Ponyi Pál elnökletével megalakult 32 fős templomot újjáépítő bizottság meghatározta és személy szerint kiosztotta az önként vállalt feladatokat. Szeptember 6-án megkezdődött a sóder kitermelése az Ipolyból, amely teljes mértékben biztosította az építéshez szükséges mennyiséget. Ezzel egyidőben hozzáfogtak a régi templom romjainak eltakarításához, amelyből sok anyag beépítésre került az újba. Mihálygerge áldozatkész lakossága jelentős mennyiségű fát adományozott az állványozáshoz. Október 30-án Krisztus Király ünnepén az alapkő letételét is megtörtént, melyet Tost Barnabás Apostoli Kormányzó úr áldotta meg. 1949. március 29-én teljes erővel megkezdődtek a munkálatok. A 14-15 szakképzett kőműves munkáját Lőrinc Sándor irányította.

Az 1713-as Canonica Visitatiok szerint a középkori templomot renoválták, hajóját festett kazettás famennyezet fedte, majd 1747-ben átépítették. A fellelhető források alapján igen romos volt 1788-ban, de a legszükségesebb javításokat 1803-ban elvégezték. Ekkor egyetlen oltárát a Boldogságos Szűz Mária, Szent Péter és Pál képmásai díszítették, volt hat fa gyertyatartója, valamint három harangja. Tornya és kórusa kőből épült, felszerelési tárgyait Gács várából kapta. Krisztus mennybemenetelének tiszteletére szentelték fel 1755-ben. 1813-ban 3 oltára, 3 tornya és 3 harangja volt. 1842-ben a tetőszerkezetet, 1845-ben pedig a tornyot és a sekrestyét zsindelyezték újra. 

Az 1949-ben újjépített római katolikus templom

Az újjáépített templom 20 méter hosszú, 10 méter széles és 15 méter magas. A szentély 9 méter magasságú, 7,5-7,5 méteres félkörívű. A torony keresztje 32 méter magasan áll. 1949. október 30-án került felszentelésre.

Ha észrevétele van a megjelenő adatokkal kapcsolatban, aktuálisabb vagy bővebb információt tud a helyszínről, kérjük küldje el nekünk az alábbi szövegmező segítségével. A beküldött észrevételeket kollégáink feldolgozzák és az észrevételek alapján módosítják az adatlapot. Maga a beküldött üzenet a lapon nem jelenik. meg!
Amennyiben visszajelzést szeretne, kérjük, hogy az üzenetben hagyja meg elérhetőségeit.