Cserhát - Látnivaló

Római katolikus templom

Tereske, Kossuth L. u. 65.
  Szabadon álló, egyhajós, keletelt templom, Ny-i homlokzata síkjában emelkedő középtoronnyal, a hajóval azonos szélességű és magasságú, támpilléres szentéllyel, melynek É-i oldalához sekrestye kapcsolódik. Nyeregtetővel fedett, amely a szentélyzáródás felett lekontyolt. Ny-i homlokzata vakolt, többi fala kváderkőből rakott, vakolatlan. Homlokzatain különböző korú, alakú, illetve méretű ablakok. A D-i hajófalon befalazott gótikus, szemöldökgyámos kapu. A D-i hajófal előtt több középkori bővítmény alapfalának feltárt maradványai. Belseje síkmennyezetes, a hajó bejárati oldalán megbővített karzat. A karzatalja csehsüveg boltozatos. Alatta dongaboltozatos altemplom, melynek lejárata a karzat előtt, D-i falában sírkő, 1814. A lejárati lépcső mellett Dümmerling Ödön építész emléktáblája, 1976. A kriptában, a hajó É-i oldalán, gótikus kőtár és Szunyogh Xavér bencés hittudós síremléke. A diadalív csúcsíves, a szentély oldalfalában befalazott szegmentíves ajtó, kőkeretes sekrestyeajtó és reneszánsz szentségfülke, 1500 körül. Falképek: a hajó É-i falán, 1330-1350, illetve 14. század vége. Berendezés: jellemzően 18. század; főoltárkép: 19. század első fele (Warschág Jakab). A 13. századi bencés apátság épületének felhasználásával építtette Bajoni István, váci kanonok, Mátyás király udvari embere, 1482-1484 között. 1711-ben még megvolt két homlokzati tornya. 1725 körül tereit átboltozták. A 1847-ben, 1895-ben és 1915-ben renoválták. 1969-1972 között helyreállítva (építész: Dümmerling Ödön).
külső leírás A település középpontjában, két utca határolta területen, szabadon álló, téglalap alakú, részben középkori, részben barokk templomépület. Téglalap alakú hajóval, a hajó szélességével egyező szélességű egyenes záródású szentéllyel, a nyugati homlokzat felett toronnyal.
Nyugati homlokzat középtengelyében téglalap alakú kétszárnyú kapu, egyszerű fejezetű pillérek tartotta egyenes szemöldök. Felette a faltükör széléig futó egyszerű osztópárkány, felette téglalap alakú ablak kőkerettel, tagolt egyenes szemöldökkel.
A homlokzatot tagolt főpárkány zárja le. Oromzatban középen, faltükörben kis, kör alakú ablak, majd a torony emeletét elválasztó, egyenes párkány. Félköríves záródású harangablakok a tornyon kőkerettel, vállkővel. Tagolt párkányzat, gúla alakú toronysisak cseréppel fedve.
Északi oldal kőből rakva, vakolatlan, benne középkori félköríves ablak befalazva. Északi oldalhoz csatlakozó középkori sekrestye, nyugati oldalán téglalap alakú kőkeretes egyszárnyú bejárat.
Déli oldal szintén vakolatlan kőfalazat, nyugatról kőkeretes, egyszárnyú bejárat, felette két kicsi ablakocska, majd 2 román ablak nagyalakú, csúcsíves, gótikus, mellette elfalazva még egy román ablak. Elfalazott ablak alatt elfalazott, szalagkeretes téglalap alakú bejárat. Szentély déli falán a csúcsíves gótikus ablak alatt szemöldökgyámos egykori gótikus elfalazott kapu. Szentély déli és keleti sarkán támpillérek, szentély északi sarkán még egy kisebb. A templom déli falához kapcsolódva több középkori helyiség alapfalának feltárt maradványai.
Ha észrevétele van a megjelenő adatokkal kapcsolatban, aktuálisabb vagy bővebb információt tud a helyszínről, kérjük küldje el nekünk az alábbi szövegmező segítségével. A beküldött észrevételeket kollégáink feldolgozzák és az észrevételek alapján módosítják az adatlapot. Maga a beküldött üzenet a lapon nem jelenik. meg!
Amennyiben visszajelzést szeretne, kérjük, hogy az üzenetben hagyja meg elérhetőségeit.