Cserhát - Látnivaló

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM (SZENT KERESZT)

Litke, Dózsa u. 48.

Litke templomáról már a középkorban említést tesznek, bár az épület az 1688. évi egyházlátogatáskor romokban hevert. A jelenleg is meglévő barokk stílusú római katolikus templomot 1766-ban építették újjá az ősi falakra.

A fő- és mellékoltárok, valamint a szószékoltár rokokó stílusúak. A templomot 1879-ben ismételten helyre kellett állítani. Barokk, épület 1776-ban. Szabálytalan alaprajzú telken szabadon álló, keleteletlen, egyhajós épület, a homlokzat vonalában emelkedő toronnyal. Szentélye a nyolcszög három oldalával zárul. A homlokzatokon méteres lábazat fut körül. Hármas tagolású főhomlokzatának első szintjén főbejárat vörös márvány barokk kerettel. Felette üres medaillon. A lizénával tagolt bal- és jobboldalon szintén egy-egy medaillon látható. Az első szakaszt törtvonalú barokk párkány zárja. E fölött voluta nélküli barokk oromzat egy-egy kerek ablakkal, közepém szoborfülke Nepomuki Szt. János kőszobrával. Az alacsony, sarokpilaszteres, órapárkányos torony valamennyi oldalán egy-egy félköríves záródású, záróköves ablak. Harang alakú toronysisakja bádoggal fedett. A hajó lizénnákkal tagolt két hosszabbik homlokzatán 5-5 félköríves záródású ablak látható. A keleti oldal középső ablaka alatt barokk szemöldökös kapu, felette első világháborús emléktábla. A keleti oldalon a szentélyhez sekrestye csatlakozik. Mellette műanyagból emelt stílustalan kazánház. A szentély nyugati oldalán két ablak, a déli délnyugati és délkeleti falban pedig egy-egy megegyező formájú, de elfalazott ablak látható. A tetőzet palával fedett.

Berendezés: főoltár, mellékoltár és szószékoltár 1770-es évek végéről. Felszerelés: A sekrestyében barokk sekrestyeszekrény. Két rokokó, fa gyertyatartó, eredeti aranyozással. Két XVIII. századi feszület, érdekes népi munka. Zöld virágmintás miseruha a XVIII. századból.

Falképek 1964-ből származnak, Szilágyi János festményei.

Építtette a gróf Koháry család 1776-ban. 1897-ben helyreállították, állapota azonban mára kifejezetten rossz.

Ha észrevétele van a megjelenő adatokkal kapcsolatban, aktuálisabb vagy bővebb információt tud a helyszínről, kérjük küldje el nekünk az alábbi szövegmező segítségével. A beküldött észrevételeket kollégáink feldolgozzák és az észrevételek alapján módosítják az adatlapot. Maga a beküldött üzenet a lapon nem jelenik. meg!
Amennyiben visszajelzést szeretne, kérjük, hogy az üzenetben hagyja meg elérhetőségeit.