Cserhát - Látnivaló

Millenniumi facsoport

Litke, Dózsa út

Litke községben 1896-ban, a millennium évében nagy ünnepséget rendeztek. Az ünnepség keretében ültették el azt a hét kocsányos- tölgy (Quercus robur) fácskát, amelyeket a gödöllői állami csemetekertből vasúton szállítottak Litkére.

Volt idő (1976), amikor két fát az épületre hajló ága miatt ki akartak vágni, mert a község akkori vezetői nem tudták mikor, milyen céllal ültették az emlékfákat. Erre csak az engedélyezés előtt derült fény. Ez a sajnálatos esemény ad magyarázatot az emlékpark táblájára 1978-ban felíratott Vörösmarty idézetre:

A 110 éve elültetett fák mára egészséges, impozáns törzseket neveltek. Magasságuk 22 méter körül váltakozik, a fák átmérője jó fejlődésről árulkodik. Az egyes törzsek kerülete 130 cm magasságban 235 és 325 cm közötti. A kis parkot körülölelő kerítés kapuján belépve, jobbfelé haladva találjuk az elsőt és így az óramutató járásával ellentétes irányban haladva a többit. Azt nem tudjuk, hogy melyik fa melyik vezérnek állít emléket.

Ünneplőbe öltözött legények a vállukon hozták az ünnepi menet élén a vasútállomásról az e célra előkészített parkba a fákat. Az 1725-ben épített menház előtti, háromszög alakú kis parkot jelölték ki erre a célra Kondor Vilmos erdőmester és a község előjárói. A díszes ünnepség egyben a park névadó ünnepe is volt. Ekkor nevezték el Szent Istvánról a kis területet és a hét fácska elültetésével a honfoglaló hét vezérnek állítottak emléket. Ezt követően minden év augusztus 20-án a négy község (Litke, Ipolytarnóc, Mihálygerge, Egyházasgerge) lakosságának részvételével ünnepi megemlékezést tartottak a parknál. A facsoport hét kocsányos tölgye körbefogja az államalapító Szent István kőszobrát, amelyet Imre Mária litkei lakos állíttatott 1902-ben „Magyarország ezeréves és a magyar kereszténység kilencszáz éves fennállásának emlékére."

"EMLÉKEK NÉLKÜL A NÉPEKNEK HÍRE CSAK ÁRNYÉK!"

Ha észrevétele van a megjelenő adatokkal kapcsolatban, aktuálisabb vagy bővebb információt tud a helyszínről, kérjük küldje el nekünk az alábbi szövegmező segítségével. A beküldött észrevételeket kollégáink feldolgozzák és az észrevételek alapján módosítják az adatlapot. Maga a beküldött üzenet a lapon nem jelenik. meg!
Amennyiben visszajelzést szeretne, kérjük, hogy az üzenetben hagyja meg elérhetőségeit.