Cserhát - Látnivaló

Evangélikus templom és harangláb

Lucfalva,

Az istentiszte - let nyelve szlovák volt, és a gyülekezet a sámsonházi anyagyülekezethez tarto - zott. A 18. században a templomot a jezsuitáktól védendő, sokáig csűrként használták. Az ellenreformáció hatásá - ra azonban a templomot mégis bezár - atták, s mire újranyithatták, használ - hatatlanná vált. 1783-ban kezdték meg az új templom építését, a sámsonházi anyaegyházról való leszakadás után. Az új templom kőből épült, és az akkor érvényben levő Türelmi rendelet szerint nem néz - hetett ajtaja az utca felé, és torony sem épülhetett rá. Így került a ha - rangtorony a község határába, mintegy 150 m-re a templomtól. Az újbarokk templom és harangtornya ma is áll, az evangélikus gyülekezet gondját viseli az épületeknek, melyet jól mutatnak az elmúlt években történt felújítási munkálatok.

A község első protestáns templomát a betelepülő lutheránus vallású szlová - kok építették 1740-ben.

Ha észrevétele van a megjelenő adatokkal kapcsolatban, aktuálisabb vagy bővebb információt tud a helyszínről, kérjük küldje el nekünk az alábbi szövegmező segítségével. A beküldött észrevételeket kollégáink feldolgozzák és az észrevételek alapján módosítják az adatlapot. Maga a beküldött üzenet a lapon nem jelenik. meg!
Amennyiben visszajelzést szeretne, kérjük, hogy az üzenetben hagyja meg elérhetőségeit.