Cserhát

Bánk

Az állandó lakosok száma 700 fô körüli, de a nyári idôszakban folyamatosan mintegy 2500 ember él itt, s a hétvégeken néha 4000-5000 látogató is megfordul a településen. A település lakói híven ôrzik szlovák nemzetiségi hagyományaikat, látható ez az építményeken, a viseletben, vagy éppen a hagyományos szlovák ételekben. 

1506-ban Terjényi Radnóti György birtokában találjuk. A török hódoltság alatt elpusztult, lakosai elszéledtek s csak a török kiűzetése után kezdett ismét benépesülni.  Új lakosai evangélikus vallású tótok voltak. 1715-ben 11, 1720-ban 13 háztartást írtak össze. A XVIII. század közepén a Jeszenszky család, 1770-ben pedig az úrbéri rendezés alkalmával, Becskády Pál, Gyurcsányi Ignácz és Hodossy József voltak a helység földesurai. 1826-ban még báró Andreánsky István nyug. államtitkár a helység legnagyobb birtokosa. Az evangélikus templom 1783-ban épült. Az evangélikus temetôben egy régi templom alapfalai láthatók. A temetô mellett levô dűlôt a nép 'Templom mögötti' dűlônek nevezi. A hagyomány szerint eredetileg itt állott helység s a templom a reformátusok birtokában volt, de a hódoltság alatt (alkalmasint még 1552-1598 táján) a törökök a templomot és a helységet elpusztították. Van a községben 26 k. hold területű halastó." - írja a Borovszky Samu által szerkesztett, Magyaroszág vármegyéi és városai című sorozat Nógrád vármegyérôl szóló kötetete.

A 70-es években az ország gazdasági fejlôdése és a városok rohamos növekedése keltett igényt újabb és újabb üdülôterületek, pihenôhelyek meghódítására. Bár Bánk csodálatos tava korábban is vonzotta a természet szerelmeseit, a jelentôsebb fejlôdés erre az idôre tehetô, számos beruházás járult hozzá, hogy napjainkra valóságos "üdülőparadicsommá" válhatott az itteni közösség lakóhelye.

múzeum

Élő Kovácsműhely Múzeum

Bánk, Petőfi u. 100.
pizzéria

Bowling Pizzéria

Bánk, Petőfi u. 59.
strand

Bánki tó

templom

Evangélikus templom

Bánk, Hősök tere
orvosi rendelő

Háziorvosi rendelő

Bánk, Hősök tere 10.
kocsma

Harcsa Kocsma

Bánk, Petőfi Sándor u. 53.
étterem

SwingJazz Étterem

Bánk, Petőfi u. 73.
múzeum

Szlovák Tájház

Bánk, Petőfi u. 94.
üzlet

Helyi termék bolt

Bánk, Petőfi u. 1.
fodrászat

Fodrászat

Bánk, Petőfi S. u. 25.
söröző

Bárka Söröző

Bánk, Petőfi út 59.
üzlet

Postahivatal

Bánk, Petőfi u. 45.
falatozó

Falatozó

Bánk, Petőfi út 53.
üzlet

Torma ABC

étterem

Tengerszem Étterem

Bánk, Petőfi u. 25.
szobor

Bánki menyecske szobra

Bánk, Petőfi u. 94.
üzlet

Dohánybolt

Bánk, Petőfi u. 132.
üzlet

Vegyesbolt

Bánk, Kazinczy utca 59.
könyvtár

Könyvtári Információs és Közösségi Hely

Bánk, Petőfi S. út 1.
üzlet

Vegyesbolt

Bánk, Petőfi út 78.